4-kanálový automobilový osciloskop TEXVIK DSL

Čtyřkanálový automobilový osciloskop / rekordér pro diagnostiku automobilů napájený přes rozhraní USB.

  • čtyřkanálový osciloskop / rekordér může pracovat v režimech jedno-, dvou-, čtyř-kanálového analogového osciloskopu
  • je koncipován na bázi zápisu naměřených dat na pevný disk počítače
  • na pevný disk je možné nahrát nepřetržitý i mnohahodinový záznam v plné vzorkovací frekvenci
  • data uložená na pevném disku lze kdykoliv vyvolat i bez připojeného osciloskopu na libovolném počítači
  • na PC se připojuje pomocí rozhraní USB, kterým je také napájen, takže není zapotřebí napájecí zdroj
  • program umožňuje monitorovat, měřit a zaznamenávat signál v reálném čase a také výstup kopie signálu na tiskárnu nebo obrázku JPEG, zapsaná data obsahují nepřetržitý úsek digitalizovaného signálu, určený úsek muže byt částečně nebo úplně uložen
  • program zahrnuje funkce pro redakční úpravu signálů
  • vyniká velice snadným ovládáním, které zvládne i začátečník

Další možnosti:
volné přepínání vstupních kanálů (možnost připojení kanálu osciloskopu k libovolnému z fyzických vstupů za běhu)

Stručný popis programu:
- základní možnosti: režim zobrazení + záznamu + měření v reálném čase současně
- rozsah stupnice rozmítání: režim analogového osciloskopu 50 μs/dílek – 1 s/dílek
- rozsah napěťové stupnice: pouze v režimu analogového osciloskopu) 5/50 mV/dílek – 10 V/dílek
- režim synchronizace: pro synchronizaci se použije libovolný z kanálů osciloskopu, synchronizace se provádí podle náběžné nebo sestupné hrany při nastavené úrovni
- soubor měřicích nástrojů: max/min/střední napětí/amplituda, čas, frekvence
- režim zobrazení střední (špičkové) hodnoty napětí při malých rozkladech.
- výstupní formáty: binární soubor, JPEG, oscilogramu na tiskárnu

Parametry
počet analogových vstupů
rozsah vstupního napětí
parametry elektrického vstupu    
počet řádů A/D převodníku
max. vzorkovací frekvence
rozhraní PC
galvanická izolace
napájení
napájení externích snímačů
4
± 30 V
1 MOhm, 12 pF
12 bit
12,5 MHz na kanál
USB 2.0 high speed 480 MB/s
>= 10 GOhm
PC kabel USB 5V DC
vst. 1 – 4 od ext. zdroje

Objednávka zboží

2600000005720
K021
Texvik DSL - 4-kanálový osciloskop
na objednávku
Kč 35.200,00