8-kanálový automobilový osciloskop TEXVIK DS8 Mk II

Osmikanálový automobilový osciloskop / rekordér pro diagnostiku automobilů s interním napájením aktivních snímačů přímo z přístroje je nástupcem modelu DS8, kompaktnější a s jednodušší obsluhou.

 • osmikanálový osciloskop / rekordér s automatickou identifikací vstupních signálů s intuitivním ovládáním i pro začátečníka se používá pro diagnostiku automobilů
 • unikátní přístroj, který nahrává průběh měření podobně, jak se nahrává zvuk nebo video, pro spuštění jen nastavíme odhadem rychlost měření a spustíme Start, záznam pak lze v širokém rozsahu upravovat
 • měřící kabely s interním děličem 1:5
 • elektrická kapacita měřícího kabelu snižuje vstupní impedanci měřícího zařízeni celkové a představuje zátěž pro objekt měření, zejména pro sběrnice, digitální snímače, impedance kabelu 5X1 s interním děličem je minimálně 3-krát vyšší oproti obyčejnému kabelu bez děliče, proto připojení kabelu 5X1 nezatěžuje objekt měření a je bezpečné pro moderní techniku
 • volba vstupního rozsahu ± 25 V nebo ± 250 V realizována elektronický na všech kanálech a ovládá se z prostředí programu
 • pro externí sondy a převodníky vstupní rozsah se nastaví automaticky na ± 5 V
 • napájení aktivních modulů, adaptérů a snímačů zrealizováno z přístroje, proto není nutné používat kabely napájení od automobilové baterie
 • napájení aktivních snímačů přímo od přístroje, bez použití dalších kabelů
 • přístroj identifikuje měřicí zařízení (tlakové sondy, proudové převodníky atd.) a načte z něj data pro automatická nastavení kanálu
 • nic není třeba ručně nastavovat, navíc na záznamu kanál příslušně označen a tím je vyloučena chyba při analýze záznamu
 • rozsah automatického nastavení lze jednoduše měnit a přizpůsobit dle používaného zařízení a dle preferencí operátoru přístroje, nastavení programu pro lepší ovládání je rozdělené na globální a operativní, přitom program zachoval již známé uživatelské prostředí
 • přístroj může pracovat v režimech jedno-, dvou-, čtyř-, osmi-kanálového analogového osciloskopu, je koncipován na bázi zápisu naměřených dat na pevný disk počítače
 • na pevný disk je možné nahrát nepřetržitý i mnohahodinový záznam v plné vzorkovací frekvenci
 • data uložená na pevném disku lze kdykoliv vyvolat i bez připojeného osciloskopu na libovolném počítači, který má nainstalovaný volně stažitelný program
 • program umožňuje monitorovat, měřit a zaznamenávat signál v reálném čase a také výstup kopie signálu na tiskárnu nebo obrázku JPEG, zapsaná data obsahují nepřetržitý úsek digitalizovaného signálu, určený úsek muže byt částečně nebo úplně uložen
 • program zahrnuje funkce pro redakční úpravu signálů

Další možnosti:
- volné přepínání vstupních kanálů (možnost připojení kanálu osciloskopu k libovolnému z fyzických vstupů za běhu)

Stručný popis programu:
- základní možnosti: režim zobrazení + záznamu + měření v reálném čase současně
- rozsah stupnice rozmítání: režim analogového osciloskopu 2 μs/dílek – 1 s/dílek
- režim synchronizace: pro synchronizaci se použije libovolný z kanálů osciloskopu, synchronizace se provádí podle náběžné nebo sestupné hrany při nastavené úrovni
- soubor měřicích nástrojů: max/min/střední napětí/amplituda, čas, frekvence
- režim zobrazení střední (špičkové) hodnoty napětí při malých rozkladech.
- výstupní formáty: binární soubor, JPEG, oscilogramu na tiskárnu
- nabídka funkcí pro redakční úpravu binárního souboru
- možnost komprese a dekomprese dat za běhu při uložení a otevření souboru

Parametry:
počet analogových vstupů
počet kanálů osciloskopu
rozsah vstupního napětí
parametry elektrického vstupu
počet řádů A/D převodníku
max. vzorkovací frekvence
rozhraní PC
galvanická izolace
napájení
napájení externích snímačů
rozměry
8
1, 2, 3, 4 (dle výběru)
± 25 V nebo ± 250 V
1 MOhm, 12 pF
12 bit
20 MHz (alternativně 12,5 MHz) na kanál
USB 2.0 high speed 480 MB/s
>= 10 GOhm
PC kabel USB 5V DC
vst. 1 – 4 od ext. zdroje
160 x 160 x 35 mm
Doporučené příslušenství:

K2-108 sada měřicích kabelů
Sada 8 kusů
Měřící kabel 5x1 odolný vůči mechanickému a tepelnému poškození. Délka 3.0 m.
Barva označení:
K2-120 žlutá
K2-130 modrá
K2-140 zelená
K2-150 červená
K2-053 / K2-051 / K2-041 tlakové snímače
Tlakové snímače P10RT / P50RT / P150RT určeny pro měření tlaku medií, včetně agresivních, jako olej, palivo. Vysoká teplotní stabilita a rychlost odezvy snímačů zajišťuje přesnost dynamického záznamu, například průběhu tlaku ve válci za chodu motoru.

K2-053
K2-051
K2-041
0-10 bar
0-50 bar
0-150 bar
P10RT
P50RT
P150RT
K2-075 kabel C55 k napájení aktivních snímačů od osciloskopu
Kabel C55 určen k napájení aktivních snímačů od přístroje Texvik DS8 Mk II.
K2-301 klešťový adaptér pro měření stejnosměrného a střídavého proudu
Klešťový adaptér T30A-71 určen pro měřeni stejnosměrného až do 30 A a střídavého proudu až do 20 A RMS v kmitočtovém rozsahu až do 70 kHz, je konstruován pro automobilovou techniku, kvůli dvoudílné konstrukci a miniaturnímu proudovému senzoru na feritech jsou dosaženy vysoké technické parametry při malých rozměrech aktivní části.
K2-062 snímač pro měření absolutního tlaku plynů
Snímač P4 určen pro měření absolutního tlaku plynových medií. Rozsah měření: 0 ÷ 4 bar.
K2-082 dvoukanálový induktivní snímač primárního a sekundárního napětí zapalovací cívky
LH – dvoukanálový induktivní snímač pro monitoring primárního proudu zapalovací cívky a sekundárního napětí.

Objednávka zboží

2600000005593
K2-010
TEXVIK DS8 Mk II - 8-kanálový automobilový osciloskop
na objednávku
Kč 62.790,00
2600000005594
K2-108
TEXVIK K2-108 Sada měřicích kabelů
na objednávku
Kč 4.368,00
2600000005595
K2-053
TEXVIK P10RT Tlakový snímač
na objednávku
Kč 9.187,00
2600000005596
K2-051
TEXVIK P50RT Tlakový snímač
na objednávku
Kč 10.062,00
2600000005597
K2-041
TEXVIK P150RT Tlakový snímač
na objednávku
Kč 9.187,00
2600000005598
K2-075
TEXVIK Kabel C55 k napájení aktivních snímačů od osciloskopu
na objednávku
Kč 793,00
2600000005579
K2-301
TEXVIK T30A-71 Klešťový adaptér pro měření proudu
na objednávku
Kč 8.925,00
2600000005589
K2-062
TEXVIK P4 Snímač pro měření absolutního tlaku plynů
na objednávku
Kč 3.990,00
2600000005588
K2-082
TEXVIK LH Snímač primárního a sekundárního napětí zapalovací cívky
na objednávku
Kč 4.620,00