Historie a současnost

Firma UNIVER, spol. s r.o. zahájila svoji činnost v květnu 1991. Jednalo se o obchodní zastoupení malé německé firmy MT Motortest GmbH a prodej motortesterů různých velikostí. Začátek podnikání byl více než skromný. Představoval jednu pronajatou místnost bez vlastního telefonu. Servis přístrojů se zajišťoval externě. Firma měla jednoho zaměstnance a externího účetního.

Následoval prudký rozmach obchodní, servisní a technické činnosti. Koncem roku 1992 už měla společnost UNIVER vlastní obchodní středisko i odpovídající skladové zázemí. V tu dobu v Československu výhradně zastupovala téměř 30 renomovaných výrobců autoservisní techniky, zejména ze zemí Evropské unie, ale i USA, Japonska, Taiwanu atd.

Nákupem areálu, který sloužil původně jako sběrná služba ČSAD, získala firma velký pozemek se skladovacími halami a také s objektem pro servisní a technické středisko. Postupně pak byly zakoupeny budovy v Brně a v Praze. Jejich rekonstrukcí vznikla moderní střediska pro prezentaci a prodej vybavení pro autoservisy všech druhů i velikostí s odpovídajícími sklady. Neustále se také rozšiřoval sortiment produktů v nabídce a rostl počet zákazníků i nabízených služeb. V současnosti patří firma UNIVER, spol. s r.o. Turnov k největším v předmětné oblasti v České republice.

Páteří distribuční sítě UNIVER, spol. s r.o. jsou už zmíněná prodejní centra v Turnově (sídlo firmy), v Praze a v Brně. Na tuto základnu navazují jednotliví dealeři po celé České republice. Nemalou část z nich tvoří renomovaní distributoři náhradních dílů.

Centrální sklad společnosti UNIVER je v Turnově, v areálu v ul. Vrchlického 1209. Odtud jsou zásobovány sklady v Praze a v Brně, dále smluvní dealeři a také samostatné firmy, které jsou stálými odběrateli některého zboží.

Skupinu UNIVER tvoří kromě mateřské firmy UNIVER, spol. s r.o. Turnov, také dvě dceřiné společnosti. Proces vytváření skupiny byl zahájen založením tuzemské stoprocentní dceřiné společnosti AUTOSERVIS AKADEMIE s r.o. Ta se zabývala řadou různých činností. Jednalo se například o distribuci CD a technických příruček edice AUTODATA jako zastoupení britské firmy Autodata Limited, prodej technické literatury, o pořádání odborných konferencí a seminářů, o pořádání celostátních soutěží "Autoservis roku ...", "Pneuservis roku ..." a "Autoopravář roku ..." apod. Název této společnosti byl 8. ledna 2015 změněn na AKADEA s.r.o. Tato firma i nadále prodává technické informace pro údržbu a opravy motorových vozidel Autodata, dílenské příručky z edice Haynes Repair Manual, odborné příručky Bosch atd. Je vydavatelem celostátního odborného časopisu Auto/Moto/Pneu/SERVIS. Stále významnější součástí činnost jsou e-shopy (Profiobchod, Aamarket, Kufryplus a Autodata).

V současné době má UNIVER, spol. s r.o. i jednu zahraniční dceřinou firmu, a to UNIVER Slovakia se sídlem v Bratislavě a s prodejním a servisním centrem v Banské Bystrici.