Projekční poradenství

školení mechaniků

Dodávky technologického vybavení jsou velmi často spojené s požadavkem na poradenskou službu v oblasti správného umístění zařízení z hlediska stávajících předpisů / norem i optimalizace využití plochy či prostoru.

Odborní pracovníci firmy UNIVER, spol. s r.o. jsou připraveni pomoci při zpracování technologických projektů, dispozičních návrhů částí nebo celých autoservisů (velkých i malých), při návrhu rozmístění přístrojů, zařízení a dalšího vybavení.

Můžeme Vám také připravit návrhy na odsávání výfukových plynů, na rozvody stlačeného vzduchu, vzduchotechniky apod. a samozřejmě dodat tyto systémy, včetně montáže. Poradíme, jak optimálně realizovat sklady, olejové hospodářství, čištění odpadních vod apod.