Příslušenství k osciloskopům PicoScope 4225 / 4425

Příslušenství (výběr) k digitálním paměťovým osciloskopům PicoScope 4225 / 4425.

(Uvedené ceny platí pouze pro objednávku s přístrojem PicoScope 4225/4425. Ceny a termíny samostatně objednaného příslušenství po dohodě.)

Měřicí hroty
Měřicí hrot / multimetr. černý (TA001), červený (TA002), průměr připojovaného pouzdra 4 mm.
Krokosvorky malé
Krokosvorka malá, černá (TA003), červená (TA004), průměr připojovaného pouzdra 4 mm.
Krokosvorky velké / tvar delfín
Krokosvorka velká, černá (TA005), červená (TA006), tvar delfín, průměr připojovaného pouzdra 4 mm.
Svorky izolační propichovací Pico TA007
Pár izolačních propichovacích svorek, červená a černá, průměr připojovaného pouzdra 4 mm.
Zkušební hroty jehlové (4-dílná sada) Pico TA008
4-dílná sada zkušebních hrotů (červený/zelený/žlutý/modrý), které umožňují proniknout pod izolaci vícekolíkových konektorů a měřit signály bez porušení izolace kabelů nebo bez rozpojení konektoru. Průměr připojovacího pouzdra 4 mm.
Zkušební hroty jehlové pružné
Pružný jehlový zkušební hrot, černý (TA161), červený (TA162), průměr připojovaného pouzdra 4 mm. Umožňují proniknout pod izolaci vícekolíkových konektorů a měřit signály bez porušení izolace kabelů nebo bez rozpojení konektoru.
Zkušební hroty odpružené háčkové
Odpružený háčkový zkušební hrot, černý (TA089), červený (TA090), průměr připojovaného pouzdra 4 mm. Umožňují hands-free kontakt s neizolovanými kabely nebo konektory.
Svorky klešťové na vývody automobilových baterií
Klešťová svorka na vývody automobilových baterií, černá (TA158), červená (TA157), průměr připojovaného pouzdra 4 mm.
Zkušební/testovací kabely k osciloskopům PicoScope
Profesionální zkušební/testovací kabely Premium používané pro spojení osciloskopů PicoScope s krokosvorkami, krokosvorkami typu delfín, se zkušebními hroty atd.. BNC s připojovacími pouzdry 4 mm.
Atenuátor 10:1 Pico TA197
Atenuátor / zeslabovač v poměru 10:1 přizpůsobuje rozsah měřeného napětí vstupnímu rozsahu A/D převodníku osciloskopu.
Je konstruován pro měření napětí primárního okruhu zapalovací cívky a pro měření napětí vstřikovacích trysek, v obou případech jde o měření vyššího napětí a při nedodržení správného zapojení dochází k poškození měřicího přístroje/osciloskopu. Dělící poměr 10:1 znamená, že 10 V na vstupu bude utlumeno na 1 V na výstupu. Diferenciální atenuátor se zapojuje mezi vstup osciloskopu a měřicí kabely.
Proudové kleště 60 A / 20 A Pico TA018
Proudové kleště BNC 60 A umožňují měření / snímání průběhu proudu až do 60 A, aniž by bylo třeba stříhat, rozpojovat nebo odizolovávat kabel, přičemž se kleště připojují přímo do osciloskopu PicoScope. Ideální přístroj pro měření časového průběhu signálu / tvaru křivky od palivového čerpadla, vstřikovačů a zapalovací cívky. Pokud je navolen správný test, PicoScope ukáže hodnotu proudu v ampérech.
Proudové kleště 2000 A / 200 A Pico TA167
Proudové kleště BNC 2000 A / 200 A v heavy duty provedení (pro velké zatížení) umožňují měření / snímání průběhu proudu až do 2000 A, aniž by bylo třeba stříhat, rozpojovat nebo odizolovávat kabel. Ideální přístroj pro měření vysokých proudů, např. také startovacích proudů motorů velkých osobních a lehkých užitkových automobilů.
Proudové kleště 30 A s velkou čelistí Pico TA189
Proudové kleště BNC 30 A s velkou čelistí umožňují měření / snímání průběhu proudu od 5 mA až do 30 A, aniž by bylo třeba stříhat, rozpojovat nebo odizolovávat kabel. Ideální přístroj pro měření proudů ve snímačích a v akčních členech většiny moderních osobních a lehkých užitkových automobilů.
Proudové kleště 60 A AC/DC Pico TA473
PicoBNC+ proudové kleště 2000 A AC/DC Pico TA388
Proudové kleště s plochým profilem a s novou PicoBNC+ připojovací technikou jsou napájené z osciloskopu a nepotřebují žádnou baterii. Automaticky rozpoznají je-li osciloskop zapojený a nastaví se na PicoScope Software. Automaticky se přes Software zkalibrují a není třeba manuální nulování.

Parametry:
rozsah
rozlišení
do 200 A
nad 200 A
přesnost
do 1500 A
1500 – 2000 A
proudová přetížení
max. napětí
délka vč. kabelu
otevření kleští
hmotnost
± 2000 A DC nebo AC hrot

± 100 mA
± 500 mA

1 %
5 %
2200 A DC (na 1 min)
300 V
2,85 m
Ø 32 mm
320 g
Sada (4 ks) adaptérů instalovaných místo pojistek pro měření proudu Pico PP967
Sada (4 ks) adaptérů / prodlužovacích kabelů, které se instalují místo pojistek pro měření proudů pomocí proudových kleští.
Sada obsahuje:
1 ks TA034 adaptér pro standardní ATC-pojistky
1 ks TA035 adaptér pro Mini-ATC-pojistky
1ks TA206 adaptér pro Maxi-pojistky
1 ks TA168 adaptér pro JCASE-pojistky
Adaptér instalovaný místo ATC-pojistek pro měření proudu Pico TA034
Adaptér / prodlužovací kabel, který se instaluje místo standardních ATC-pojistek pro měření proudů pomocí proudových kleští.
Adaptér instalovaný místo Mini-ATC-pojistek pro měření proudu Pico TA035
Adaptér / prodlužovací kabel, který se instaluje místo Mini-ATC-pojistek pro měření proudů pomocí proudových kleští.
Adaptér instalovaný místo Maxi-pojistek pro měření proudu Pico TA206
Adaptér / prodlužovací kabel, který se instaluje místo Maxi-pojistek pro měření proudů pomocí proudových kleští.
Adaptér instalovaný místo JCASE-pojistek pro měření proudu Pico TA168
Adaptér / prodlužovací kabel, který se instaluje místo JCASE-pojistek pro měření proudů pomocí proudových kleští.
Snímač sekundárního okruhu zapalování Pico MI074
Snímač sekundárního okruhu zapalování umožňuje měřit pomocí osciloskopu PicoScope vysoké napětí v uvedeném okruhu, přičemž se připojuje přímo na vysokonapěťový kabel bez jeho odpojení. Snímač má zemnicí svorku, která musí být připojena na minus-pól baterie, aby se zabránilo poškození osciloskopu sporadicky se vyskytujícím napětím.
Sada na snímání průběhu sekundárního okruhu zapalování Coil-on-Plug Pico PP357
Sada (sonda PP338 a kabel TA033) pro snímání průběhu sekundárního okruhu zapalování Coil-on-Plug (cívka na zapalovací svíčce) z cívky nebo cívky na každém válci. Snímání průběhu/oscilogramu sekundárního okruhu zapalování Coil-on-Plug (COP – cívky na jednotlivých zapalovacích svíčkách), tedy systémů bez vysokonapěťových kabelů. Signál je zobrazen na osciloskopu PicoScope v kilovoltech (kV). Sadu tvoří sonda Pico PP338 a kabel BNC na BNC se zemnicí svorkou Pico TA033.
Sada prodlužovacích kabelů na snímání zapalování Coil-on-Plug Pico PP400
Sada 4 prodlužovacích kabelů (4 x TA037) a zemicího vodiče pro snímání průběhu sekundárního okruhu zapalování Coil-on-Plug (cívka na zapalovací svíčce). Prodlužovací kabely usnadňují přístup do vysokonapěťového okruhu zapalování s Coil-on-Plug a snímání průběhu/oscilogramu sekundárního okruhu zapalování Coil-on-Plug (COP – cívky na jednotlivých zapalovacích svíčkách), tedy systémů bez vysokonapěťových kabelů. Kabely se zapojují mezi cívku a zapalovací svíčku a potom se na tyto kabely nasadí snímač sekundárního okruhu zapalování (Pico MI074). Sadu tvoří sonda 4 prodlužovací kabely (4 x Pico TA037) a zemicí vodič (pro vyšší bezpečnost).
Sada pro snímání až 12 záznamů sekundárního okruhu zapalování Pico Mixmaster PP361
Sada umožňuje zobrazit na displeji osciloskopu PicoScope až 12 záznamů / signálů sekundárního okruhu zapalování (průběhy uspořádané pod sebou). Sada umožňuje měřit pomocí osciloskopu PicoScope vysoké napětí v příslušném počtu uvedených okruhů, přičemž snímače se připojují přímo na vysokonapěťový kabel bez jeho odpojení. Snímače /snímací kabely mají zemnicí svorku, která musí být připojena na minus-pól baterie, aby se zabránilo poškození osciloskopu sporadicky se vyskytujícím napětím. Sada obsahuje standardně 4 vysokonapěťové snímače/kabely, další lze objednat jako volitelné příslušenství.

Volitelné příslušenství:
Pico PP339 – sada přídavných 4 snímačů/kabelů
Diferenciální sonda Pico TA057
Aktivní diferenciální sondy jsou účelným doplňkem osciloskopů PicoScope pro bezpečné měření signálů kolísavého a vyššího napětí. Umožňují měření vyšších napětí a jsou tedy ideálním prostředkem pro měření na hybridních vozidlech a na elektromobilech. Šířka pásma 25 MHz, jmenovité napětí 1400 V (TA057),kategorie měření CAT III.
Pico WPS500X – PP652 snímač se 2 kabely / PP939 Kit-sada / PQ038 Maxi Kit-Maxi sada
Tlakový snímač / převodník umožňuje rychlé a přesné měření / analýzu tlaku na příslušných systémech vozidel.
- typické testy jsou např. tlak v jednotlivých válcích, pulzace výfukových plynů, kolísání tlaku v sacím potrubí, tlak v klikové skříni, tlak paliva
- dodává se jako základní verze / samotný tlakový spínač, jako sada s adaptéry, kabely a hadicemi nebo jako velká sada
- 3 tlakové rozsahy pro statické i dynamické tlaky, např. kompresní tlaky při startování nebo při běhu motoru, měření tlaku paliva, zjišťování zablokovaného katalyzátoru atd.
- přesné měření až do 34 bar (500 psi)
- extrémně rychlá reakční doba / odezva 100 µs z 0 % na 90 % měřicího rozsahu
- funkce zoom / třístupňová pro zlepšenou možnost analýzy
- integrovaný odtlakovací ventil
- nabíjecí LiPo-akumulátor
- nulování
- kompenzace teploty

Měřicí rozsah 1
První měřicí rozsah -1 až 34,47 bar je určený pro testy komprese ve válcích při startování i v provozu. Umožňuje identifikaci kompresních problémů a zjištění problémů nastavení rozvodů (např. přeskakování rozvodového řemenu, vytahaného rozvodového řetězu apod.), což hraje velkou roli především u vícevačkových motorů, které nemají snímač vačkové hřídele na každé vačkové hřídeli.Měřicí rozsah 2
Druhý měřicí rozsah -1 až 3,45 bar je ideální pro zkoušení palivového systému a pro testy podtlaku. Využije se tu funkce Zoom osciloskopu, což ulehčuje analýzu ventilů, které pracují s podtlakovou křivkou nebo vstřikovacích trysek prostřednictvím palivové křivky.

Měřicí rozsah 3
Třetí měřicí rozsah -0,34 až 0,34 bar je vhodný pro měření malých tlaků nebo pulsů, např. výfukových plynů.

stupeň rozsah tlaku přesnost odezva rozsah výstupu
1
2
3
-1 až 34,47 bar
-1 až 3,45 bar
-0,34 až 0,34 bar
1 %
2 %
5 %
100 µs
100 µs
filtrované
10 mV
100 mV
1 V

Obsah dodávky:

PP652 základní verze
1 ks tlakový snímač / převodník Pico WPS500X
1 ks TA081 - USB kabel
1 ks TA098 - kabel BNC na BNC
1 ks úložný kufřík
1 ks návod

PP652 WPS500X / tlakový snímačPP939 sada
1 ks PP652 - tlakový snímač / převodník Pico WPS500X
1 ks TA081 - USB-nabíjecí kabel
1 ks TA098 - kabel BNC na BNC (5 m)
1 ks TA085 - podtlaková hadice
1 ks TA086 - odvzdušňovací hadice
1 ks TA087 - výfukový adaptér / hadice
1 ks TA083 - palivová hadice / velký Schrader-ventil
1 ks TA117 - palivová hadice / malý Schrader-ventil
1 ks TA212 - standardní kompresní hadice
1 ks TA129 - univerzální podtlakový adaptér
1 ks TA142 - rychlospojka Foster Serie 2
1 ks TA213 - kompresní hadice / adaptér M10 krátký
1 ks TA216 - kompresní hadice / adaptér M12 hluboký
1 ks TA217 - kompresní hadice / adaptér M14 krátký
1 ks TA218 - kompresní hadice / adaptér M14 hluboký
1 ks PA094 - úložný kufřík
1 ks návod

PP939 WPS500X / kit-sadaPQ038 Maxi sada
1 ks PP652 - tlakový snímač / převodník Pico WPS500X
1 ks TA081 - USB-nabíjecí kabel
1 ks TA098 - kabel BNC na BNC (5 m)
1 ks TA085 - podtlaková hadice
1 ks TA086 - odvzdušňovací hadice
1 ks TA087 - výfukový adaptér / hadice
1 ks TA083 - palivová hadice / velký Schrader-ventil
1 ks TA117 - palivová hadice / malý Schrader-ventil
1 ks TA212 - standardní kompresní hadice
1 ks TA129 - univerzální podtlakový adaptér
1 ks TA142 - rychlospojka Foster Serie 2
1 ks TA213 - kompresní hadice / adaptér M10 krátký
1 ks TA214 - kompresní hadice / adaptér M10 dlouhý
1 ks TA216 - kompresní hadice / adaptér M12 hluboký
1 ks TA217 - kompresní hadice / adaptér M14 krátký
1 ks TA218 - kompresní hadice / adaptér M14 hluboký
1 ks TA219 - kompresní hadice / adaptér M16, Ford Triton
1 ks TA220 - kompresní hadice / adaptér M18
1 ks PP970 - WPS500X adaptér-sada A (Foster-Serie 12)
1 ks TA250 - WPS500X adaptér-sada B
1 ks PP972 - podtlaková hadicová přípojka pro WPS500X
1 ks PP973 - tlakové připojení palivové hadice, malé
1 ks PP974 - tlakové připojení palivové hadice, velké
1 ks PA094 - úložný kufřík
1 ks návod


PQ038 WPS500X / Maxi kit-velká sadaPodtlaková hadice Pico TA085
Tato hadice umožňuje napojení na sací potrubí pro měření / snímání podtlaku.
Odvzdušňovací hadice Pico TA086
Hadice umožňuje napojení na sací potrubí pro měření / snímání podtlaku.
Kompresní hadice / adaptér Pico TA212 a adaptéry
Speciální kompresní hadice a řada adaptérů pro testy vysokého tlaku, jako např. kompresních tlaků při startování nebo při běhu motoru, při měření tlaku paliva, při zjišťování zablokovaného katalyzátoru atd.
Výfukový adaptér / hadice Pico TA087
Adaptér / hadice se vsune do výfuku za účelem zjištění výpadků zapalování.
Palivové hadice Pico TA083 a Pico TA117
Hadice umožňují spojení palivového systému s tlakovým snímačem / převodníkem WPS500X.
Kabely odbočkové univerzální (11 sad se 6 různě velkými kabely) Pico PQ070
11 sad univerzálních odbočkových kabelů, 7 různě velkých plochých konektorů (0,6 / 1,2 / 2,0 / 2,3 / 2,8 / 4,8 / 6,0 mm), 4 různě velké trubičkové konektory (1,5 / 2,0 / 3,5 / 4,0 mm). Jednotlivé sady se samostatně nedodávají.
COP-prodlužovací adaptér Pico TA037
COP-prodlužovací adaptér (Coil-on-Plug / zapalování se jednotlivými zapalovacími cívkami) pro přesné měření sekundárního zapalovacího signálu. Byl vyvinut pro usnadnění měření vysokého napětí tam, kde je žádný nebo omezený přístup k zapalovacím kabelům, a to ve spojení s přídavnými kapacitními snímači zapalovacího napětí. Napojují se mezi paket zapalovacích cívek a zapalovací cívky, na každý prodlužovací adaptér se připojí kapacitní snímač zapalovacího napětí a osciloskop ukazuje přesnou zapalovací křivku se správnými hodnotami v kV.
CAN-Test Box pro zásuvku OBDII Pico PP619
CAN-Test Box se připojuje na zásuvku OBDII. Je vybaven připojovacími zdířkami se LED-osvětlením.
LED svítí, když je na příslušném připojovacím pinu DLC (Data Link Connector)-konektroru signál.
LED ukazují následující signály:
LED 1/9 - 485A/485B (výrobce – vlastní informace)
LED 2/10 - Bus+ vedení J1850/Bus- vedení J1850
LED 3/8/12/13 – pro budoucí upgrade
LED 4 - Chassis- Masse (KOSTRA)
LED 5 - Signal- Masse (SIGNÁL)
LED 6/14 - CAN High von SAE J2284/CAN Low von SAE J2284
LED 7/15 - K vedení von ISO9141-2 und Kennwort 2000485A/L vedení von ISO9141-2 und Kennwort 2000
LED 11 - Takt
LED 16 baterie+ (napěťové napájení)
CAN-Test Box má připojovací kabel dl. 2,5 m.
Keyless Entry Detektor Pico TA330
TA330 je kabel dl. 3 m s BNC-konektorem a detektorem, který umožňuje zjistit nosnou frekvenci bezklíčkového přístupového systému do vozidla (keylessentry) v rozsahu 125-140 kHz.
Parking Sensor Detektor Pico TA329
TA329 je kabel dl. 2 m s BNC-konektorem a ultrazvukovým detektorem, který umožňuje zjistit správnou funkci každého ultrazvukového parkovacího snímače.Odbočkové kabely (sada 4 ks) pro snímače a akční členy Pico PQ030
Sada je určená pro snímání / měření napětí řady snímačů a akčních členů. Kabel se zapojí do příslušného kabelového svazu a pomocí testovacích kabelů Premium TA125 až TA128 se získá výstupní signál s využitím banánkových konektorů (4 mm) pro připojení k osciloskopu.
Sada obsahuje:
TA190 – 2-pólový ACS
TA191 – 3-pólový KOSTAL
TA194 – 2-pólový KOSTAL
TA267 – 3-pólový ACS
Odbočkový kabel umožňuje přístup k jednotlivým kabelům a dovoluje nasazení proudových kleští, aby se např. dal změřit proud i napětí vstřikovacího ventilu.Odbočkový kabel pro ACS-snímače, 2-pólový Pico TA190
Odbočkový kabel TA190 umožňuje měření napětí na řadě 2-pólových snímačů a akčních členů s konektory v motorovém prostoru. Kabel se zapojí do příslušného kabelového svazu a pomocí testovacích kabelů Premium TA125 až TA128 se získá výstupní signál s využitím banánkových konektorů (4 mm) pro připojení k osciloskopu.
Odbočkový kabel umožňuje přístup k jednotlivým kabelům a dovoluje nasazení proudových kleští, aby se např. dal změřit proud i napětí vstřikovacího ventilu.
Odbočkový kabel pro ACS-snímače, 3-pólový Pico TA267
Odbočkový kabel TA267 umožňuje měření napětí na řadě 3-pólových snímačů a akčních členů s konektory v motorovém prostoru. Kabel se zapojí do příslušného kabelového svazu a pomocí testovacích kabelů Premium TA125 až TA128 se získá výstupní signál s využitím banánkových konektorů (4 mm) pro připojení k osciloskopu.
Odbočkový kabel umožňuje přístup k jednotlivým kabelům a dovoluje nasazení proudových kleští, aby se např. dal změřit proud i napětí vstřikovacího ventilu.

Odbočkový kabel pro KOSTAL-snímače, 2-pólový Pico TA194
Odbočkový kabel TA194 umožňuje měření napětí na řadě 2-pólových KOSTAL-snímačů a akčních členů s konektory v motorovém prostoru. Kabel se zapojí do příslušného kabelového svazu a pomocí testovacích kabelů Premium TA125 až TA128 se získá výstupní signál s využitím banánkových konektorů (4 mm) pro připojení k osciloskopu.
Odbočkový kabel umožňuje přístup k jednotlivým kabelům a dovoluje nasazení proudových kleští, aby se např. dal změřit proud i napětí vstřikovacího ventilu.
Odbočkový kabel pro KOSTAL-snímače, 3-pólový Pico TA191
Odbočkový kabel TA191 umožňuje měření napětí na řadě 3-pólových KOSTAL-snímačů a akčních členů s konektory v motorovém prostoru. Kabel se zapojí do příslušného kabelového svazu a pomocí testovacích kabelů Premium TA125 až TA128 se získá výstupní signál s využitím banánkových konektorů (4 mm) pro připojení k osciloskopu.
Odbočkový kabel umožňuje přístup k jednotlivým kabelům a dovoluje nasazení proudových kleští, aby se např. dal změřit proud i napětí vstřikovacího ventilu.
Odbočkový kabel pro snímače (breakout kabel), 2-pólový Pico TA012
Odbočkový kabel TA012 umožňuje měření napětí na řadě 2-pólových snímačů a akčních členů s konektory v motorovém prostoru. Kabel se zapojí do příslušného kabelového svazu a pomocí testovacích kabelů Premium TA125 až TA128 se získá výstupní signál s využitím banánkových konektorů (4 mm) pro připojení k osciloskopu.
Odbočkový kabel umožňuje přístup k jednotlivým kabelům a dovoluje nasazení proudových kleští, aby se např. dal změřit proud i napětí vstřikovacího ventilu.
Odbočkový kabel pro německé snímače, 2-pólový Pico TA192
Odbočkový kabel TA192 umožňuje měření napětí na řadě 2-pólových německých snímačů a akčních členů s konektory v motorovém prostoru. Kabel se zapojí do příslušného kabelového svazu a pomocí testovacích kabelů Premium TA125 až TA128 se získá výstupní signál s využitím banánkových konektorů (4 mm) pro připojení k osciloskopu.
Odbočkový kabel umožňuje přístup k jednotlivým kabelům a dovoluje nasazení proudových kleští, aby se např. dal změřit proud i napětí vstřikovacího ventilu.
Odbočkový kabel pro německé snímače, 4-pólový Pico TA193
Odbočkový kabel TA193 umožňuje měření napětí na řadě 4-pólových německých snímačů a akčních členů s konektory v motorovém prostoru. Kabel se zapojí do příslušného kabelového svazu a pomocí testovacích kabelů Premium TA125 až TA128 se získá výstupní signál s využitím banánkových konektorů (4 mm) pro připojení k osciloskopu.
Odbočkový kabel umožňuje přístup k jednotlivým kabelům a dovoluje nasazení proudových kleští, aby se např. dal změřit proud i napětí vstřikovacího ventilu.
Adaptér / BNC konektor na zdířky 4 mm, izolovaný, chráněný MI078
Tento adaptér spojuje dva banánkové konektory (4 mm) s BNC-konektorem. Pokud se jedná o snímač se 4 mm-banánkovým konektorem / výstupem, např. proudové kleště, tento adaptér umožňuje připojení na BNC-vstup osciloskopu.
max. napětí 500 V CAT I
max. proud 3 A
max. odpor 0,8 mOhm
PicoBNC+ lineární teplotní čidlo s velkým měřicím rozsahem Pico TA395
Lineární teplotní snímač v rozsahu -50°C až +150°C. Snímač je vložený do 5 mm skříně z nerezové oceli. Kalibrace probíhá automaticky při zapojení.

Parametry:
měřicí rozsah
rozlišení
max. napětí
krytí
celková délka
-50°C až +150°C
0,5°C
± 30 V proti PC-kostře
IP67
2,85 m
PicoBNC+ snímač sekundárního zapalovacího napětí Pico TA397
PicoBNC+ (COP-) sonda pro zapalovací cívky a signály Pico TA398
PicoBNC+ měřicí kabel Automotive 10:1 a adaptér Pico TA499
PicoBNC+ měřicí kabel 3 m s permanentní kostrou, 4 mm, modrý Pico TA404
PicoBNC+ měřicí kabel 3 m s permanentní kostrou, 4 mm, červený Pico TA405
PicoBNC+ měřicí kabel 3 m s permanentní kostrou, 4 mm, zelený Pico TA406
PicoBNC+ měřicí kabel 3 m s permanentní kostrou, 4 mm, žlutý Pico TA407
PicoBNC+ vodič pro měření odporů Pico TA432

Objednávka zboží

2600000009100
TA001
PICO TA001 Zkušební hrot multimetru - černý
na objednávku
Kč 140,00
2600000009200
TA002
PICO TA002 Zkušební hrot multimetru - červený
Kč 140,00
2600000004480
TA003
PICO TA003 Krokosvorka malá - černá
Kč 53,00
2600000004501
TA004
PICO TA004 Krokosvorka malá - červená
Kč 53,00
2600000004430
TA005
PICO TA005 Krokosvorka velká - černá
Kč 290,00
2600000004440
TA006
PICO TA006 Krokosvorka velká - červená
Kč 290,00
2600000004320
TA007
PICO TA007 Izolační propichovací svorky (pár)
Kč 1.590,00
2600000002790
TA008
PICO TA008 Zkušební hroty jehlové (4 ks)
Kč 1.090,00
2600000092010
TA161
PICO TA161 Zkušební hrot jehlový pružný - černý
Kč 90,00
2600000092020
TA162
PICO TA162 Zkušební hrot jehlový pružný - červený
Kč 90,00
2600000008900
TA089
PICO TA089 Zkušební hrot háčkový odpružený - černý
Kč 180,00
2600000009000
TA090
PICO TA090 Zkušební hrot háčkový odpružený - červený
Kč 180,00
2600000010081
TA157
PICO TA157 Klešťová svorka na vývody baterií - černá
Kč 72,00
2600000010082
TA158
PICO TA158 Klešťová svorka na vývody baterií - červená
Kč 72,00
2600000012500
TA125
PICO TA125 Zkušební kabel k osciloskopu (modrý 3 m)
Kč 1.290,00
2600000019900
TA199
PICO TA199 Zkušební kabel k osciloskopu (modrý 5 m)
Kč 1.750,00
2600000012600
TA126
PICO TA126 Zkušební kabel k osciloskopu (červený 3 m)
Kč 1.290,00
2600000012610
TA200
PICO TA200 Zkušební kabel k osciloskopu (červený 5 m)
Kč 1.750,00
2600000012700
TA127
PICO TA127 Zkušební kabel k osciloskopu (zelený 3 m)
Kč 1.290,00
2600000012620
TA201
PICO TA201 Zkušební kabel k osciloskopu (zelený 5 m)
Kč 1.750,00
2600000012800
TA128
PICO TA128 Zkušební kabel k osciloskopu (žlutý 3 m)
Kč 1.290,00
2600000012630
TA202
PICO TA202 Zkušební kabel k osciloskopu (žlutý 5 m)
Kč 1.750,00
2600000071800
PP718
PICO PP718 Zkušební kabely k osciloskopům (sada 4 kabelů 3 m)
Kč 4.890,00
2600000008460
PP941
PICO PP718 Zkušební kabely k osciloskopům (sada 4 kabelů 5 m)
Kč 5.990,00
2600000008450
TA197
PICO TA197 Atenuátor 10:1 pro vysoké frekvence
Kč 1.690,00
2600000009880
TA018
PICO TA018 Proudové kleště 60 A / 20 A
Kč 2.990,00
2600000016700
TA167
PICO TA167 Proudové kleště 2000 A / 200 A
Kč 7.510,00
2600000018900
TA189
PICO TA189 Proudové kleště 30 A s velkou čelisti
Kč 12.990,00
2600000063039
TA473
PICO TA473 PicoBNC+ proudové kleště 60 A AC/DC
Kč 7.990,00
2600000063018
TA388
PICO TA388 PicoBNC+ proudové kleště 2000 A AC/DC
Kč 7.990,00
2600000063020
PP967
PICO PP967 Sada kabelových adaptérů instalovaných místo pojistek
Kč 2.590,00
2600000063021
TA034
PICO TA034 Kabelový adaptér instalovaný místo ATC pojistky
Kč 590,00
2600000063022
TA035
PICO TA035 Kabelový adaptér instalovaný místo Mini-ATC pojistky
Kč 590,00
2600000063023
TA206
PICO TA206 Kabelový adaptér instalovaný místo Maxi pojistky
Kč 720,00
2600000063024
TA168
PICO TA168 Kabelový adaptér instalovaný místo JCASE pojistky
Kč 990,00
2600000002811
MI074
PICO MI074 Snímač sekundárního okruhu zapalování
Kč 1.490,00
2600000035700
PP357
PICO PP357 Sada na snímání průběhu sekundárního okruhu zapalování
Kč 5.090,00
2600000400000
PP400
PICO PP400 Sada prodlužovacích kabelů na snímání zapalování
Kč 4.520,00
2600000010000
PP361
PICO PP361 Sada pro snímání až 12 záznamů sekundárního okruhu zapalování
Kč 10.890,00
2600000009941
PP339
PICO PP339 Sada 4 přídavných snímačů
Kč 2.890,00
2600000010071
TA057
PICO TA057 Diferenciální sonda 1400 V
Kč 10.890,00
2600000044282
PP652
PICO PP652 - WPS500X Tlakový snímač
Kč 19.990,00
2600000044281
PP939
PICO PP939 - WPS500X Kit Sada snímače tlaku
Kč 26.990,00
2600000044280
PQ038
PICO PQ038 - WPS500X Maxi Kit - Velká sada snímače tlaku
Kč 38.990,00
2600000008901
TA085
PICO TA085 Podtlaková hadice
Kč 610,00
2600000008902
TA086
PICO TA086 Podtlaková hadice
Kč 610,00
2600000012631
TA212
PICO TA212 Kompresní hadice
Kč 1.690,00
2600000012632
TA213
PICO TA213 Adaptér M10 krátký
Kč 890,00
2600000012633
TA216
PICO TA216 Adaptér M12 hluboký
Kč 890,00
2600000012634
TA217
PICO TA217 Adaptér M14 krátký
Kč 890,00
2600000012635
TA218
PICO TA218 Adaptér M14 hluboký
Kč 890,00
2600000012636
TA214
PICO TA214 Adaptér M10 hluboký
Kč 890,00
2600000012637
TA219
PICO TA219 Adaptér M16 Ford Triton
Kč 890,00
2600000012638
TA220
PICO TA220 Adaptér M18
Kč 890,00
2600000012639
TA087
PICO TA087 Výfukový adaptér
Kč 1.210,00
2600000012641
TA083
PICO TA083 Palivová hadice / velký Schrader-ventil
Kč 690,00
2600000012642
TA117
PICO TA117 Palivová hadice / malý Schrader-ventil
Kč 690,00
2600000071810
PQ070
PICO PQ070 Kabely odbočkové univerzální (11 sad)
Kč 7.890,00
2600000063032
TA037
PICO TA037 COP prodlužovací adaptér
Kč 1.190,00
2600000006580
PP619
PICO PP619 CAN-BUS Test Box pro zásuvku OBDII
Kč 6.590,00
2600000009910
TA330
PICO TA330 Detektor frekvence bezklíčkového přístupového systému
Kč 790,00
2600000032900
TA329
PICO TA329 Parking Sensor Detektor
Kč 790,00
2600000063010
PQ030
PICO Odbočkové kabely pro snímače a akční členy (4 ks)
Kč 4.590,00
2600000063011
TA190
PICO TA190 Odbočkový kabel pro ACS-snímače 2-pólový
Kč 1.090,00
2600000063012
TA267
PICO TA267 Odbočkový kabel pro ACS-snímače 3-pólový
Kč 1.290,00
2600000063013
TA194
PICO TA194 Odbočkový kabel pro KOSTAL-snímače 2-pólový
Kč 1.090,00
2600000063014
TA191
PICO TA191 Odbočkový kabel pro KOSTAL-snímače 3-pólový
Kč 1.390,00
2600000063015
TA012
PICO TA012 Odbočkový kabel pro snímače 2-pólový
Kč 890,00
2600000063016
TA192
PICO TA192 Odbočkový kabel pro německé snímače 2-pólový
Kč 1.090,00
2600000063017
TA193
PICO TA193 Odbočkový kabel pro německé snímače 4-pólový
Kč 1.490,00
2600000009950
MI078
PICO MI078 Adaptér/BNC konektor na zdířky 4 mm
Kč 610,00
2600000063019
TA395
PICO TA395 PicoBNC+ lineární teplotní čidlo
Kč 2.420,00
2600000063031
TA397
PICO TA397 PicoBNC+ snímač sekundárního zapalovacího napětí
Kč 1.590,00
2600000063033
TA398
PICO TA398 PicoBNC+ (COP-) sonda pro zapalovací cívky a signály
Kč 5.490,00
2600000063034
TA499
PICO TA499 PicoBNC+ měřicí kabel Automotive 10:1 a adaptér
Kč 1.890,00
2600000063035
TA404
PICO TA404 PicoBNC+ měřicí kabel 3 m s permanentní kostrou, 4 mm, modrý
Kč 1.490,00
2600000063036
TA405
PICO TA405 PicoBNC+ měřicí kabel 3 m s permanentní kostrou, 4 mm, červený
Kč 1.490,00
2600000063037
TA406
PICO TA406 PicoBNC+ měřicí kabel 3 m s permanentní kostrou, 4 mm, zelený
Kč 1.490,00
2600000063038
TA407
PICO TA407 PicoBNC+ měřicí kabel 3 m s permanentní kostrou, 4 mm, žlutý
Kč 1.490,00
2600000092040
TA432
PICO TA432 PicoBNC+ vodič pro měření odporů
Kč 1.990,00