Přístroj pro zjišťování místa úniku chladiva SPIN 01.000.225

Elektronický přístroj / sada pro zjišťování i nepatrného úniku chladiva ze systému klimatizace automobilu pomocí směsného plynu 95 % dusíku (N2) a 5 % vodíku (H2).

  • základem sady je přístroj pro zjišťování i velmi malého množství chladiva R134a nebo R1234yf ze sytému klimatizace pomocí směsného plynu (směs 95 % dusíku a 5 % vodíku, v SRN označovaný jako "Formiergas")
  • směsný plyn se přes servisní přípojku naplní do prázdného nebo jen částečně naplněného klimatizačního systému, pak je třeba chvilku počkat, až se plyn rozptýlí do celého systému, atomy vodíku (mimochodem patří k nejmenším) se dostávají netěsností ven ze systému a tento speciální elektronický přístroj na to reaguje optickým i akustickým hlášením netěsnosti
  • velkou předností tohoto přístroje je, že není citlivý na jiné plyny, takže tento problém zde odpadá, lze tak odhalit velmi malé netěsnosti v řádu 2 gramy za rok
  • metoda zjišťování netěsností klimatizace pomocí směsného plynu "Formiergasu" má i některé nevýhody, už asi po 15 minutách se všechen vodík z klimatizace vytratí a pokud ještě není netěsnost identifikována, je nutné směsný plyn vyměnit, některé netěsnosti klimatizace se také projevují až při určitých vibracích, které jsou způsobeny kupříkladu běžícím motorem, jenomže tuto metodu nelze realizovat za chodu motoru
  • vysoká kvalita přístroje garantovaná renomovaným italským dodavatelem

Sada v plastovém kufru obsahuje:
- přístroj pro zjišťování úniku chladiva pomocí směrného plynu
- tlaková nádoba se směsným plynem N2-H2 (950 cm3, tlak 110 bar, vystačí na cca 6 testů)
- regulátor tlaku (300 bar)
- tlakoměr se 2 stupnicemi
- 2 servisní rychlospojky na chladiva R134a a R1234yf
- spojovací hadice s rychlospojkou
- adaptér na tlakovou nádobu

Příslušenství:
01.090.07 - náhradní nádoba se směsným plynem N2-H2 (95 % / 5 %, 950 cm3, 110 bar), bez hadice a ventilu

Objednávka zboží

2600000008230
01.000.225
SPIN 01.000.225 Přístroj na zjištění úniku chladiv
na objednávku
Kč 12.990,00
2600000008240
01.090.07
SPIN 01.090.07 Náhradní tlak.nádoba se směs.plynem N2-H2
na objednávku
Kč 1.640,00